Kontakt

Technitynk Sp. z o.o.
Rzeczków Kolonia 60
26-680 Wierzbica

Telefony:
+48 48 618 26 96
+48 48 618 28 91
kom.: +48 668 317 217
fax: +48 48 618 26 96

e-mail: sekretariat@technitynk.pl

NIP: 948 23 43 506
REGON: 672 98 78 85
KRS: 0000204882 Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 450 000 zł

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 26 1050 1793 1000 0090 3082 2143

 

 

Martyna Frysiak
kom.: +48 606 626 399
martyna.frysiak@technitynk.pl

Obsługiwane region:
woj. łódzkie
woj. wielkopolskie

Adrian Grzegolec
kom.: +48 510 076 796
adrian.grzegolec@technitynk.pl

Obsługiwane regiony:
woj. świętokrzyskie
woj. lubelskie
północna część woj. podkarpackiego

TECHNITynk – biuro
tel.: +48 48 618 26 96
sekretariat@technitynk.pl

Obsługiwane regiony:
woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. zachodniopomorskie
woj. podlaskie

Marcin Ciślak
kom.: +48 696 888 825
marcin.cislak@technitynk.pl

Obsługiwane regiony:
woj. małopolskie
południowa część woj. podkarpackiego

Arkadiusz Zaremba
kom.: +48 668 162 197
arek.zaremba@technitynk.pl

Obsługiwane regiony:
woj. mazowieckie
woj. warmińsko-mazurskie