Projekt UE

Firma TECHNITynk Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Wdrożenie technologii aplikowania aktywnych mikrobiologicznie cząstek srebra i miedzi”

w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
POIR 03.02.02-00-0078/16
w ramach
III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Wartość projektu: 11.753.300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5.286.981,95 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii aplikacji aktywnych mikrobiologicznie cząstek srebra i miedzi, co pozwoli na wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego systemu fasadowego TECHNITherm SC. Obejmować on będzie następujące elementy:

  • mieszanki suche – klej do styropianu oraz do zewnętrznej siatki zabezpieczającej, tj. TECHNIKlej SC oraz
  • mieszanki mokre – w tym tynk zewnętrzny TECHNITynk SC, masa podkładowa TECHNIFlex SC oraz farba elewacyjna TECHNIFarb SC.

Główne elementy rozbudowy:

1. Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniem technicznym.
2. Wykonanie niezbędnych instalacji (dotyczy hali produkcyjnej).
3. Wykonanie, dostawa i montaż silosów wraz z osprzętem.
4. Wybudowanie bunkra na mokry piasek z wyposażeniem.
5. Zakup, dostawa, montaż i rozruch linii do produkcji suchej.
6. Zakup, dostawa, montaż i rozruch linii do produkcji mokrej.
7. Zakup, dostawa i montaż instalacji wysokociśnieniowego mycia aparatów wraz z podczyszczalnią ścieków.
8. Sprężarka – zakup, dostawa, montaż, uruchomienie.
9. Zestaw do systemu sterowania automatycznego i wizualizacji linii technologicznej – zakup, dostawa i montaż.
10. Zakup, dostawa i wdrożenie systemu automatycznego sterowania i wizualizacji linii technologicznej.
11. Doradztwo techniczne.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 znajdują się na stronie: www.poir.gov.pl.